Kv1 2016 Kvartalsrapport januari−mars

Kv1 2016 Kvartalsrapport januari−mars

Stockholm
April 20, 2016
07.30 CEST
Kv1 - Rekordhög försäljning & omvandlingen fortlöper enligt plan

Höjdpunkter första kvartalet 2016

  • Försäljning om 3.826 (3.701) Mkr med ett rörelseresultat om 159 (142) Mkr före jämförelsestörande poster om 0 Mkr (77) Mkr
  • Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 119 (164) Mkr med ett resultat per aktie om 1,59 (2,61) kr
  • Totalt resultat uppgick till 50 (318) Mkr med ett resultat per aktie om 0,55 (4,92) kr
  • Kassaflödet från kvarvarande verksamheter uppgick till 75 (111) Mkr
  • Nettoskuld om 2.688 (396) Mkr, motsvarande 1,8x senaste 12 månaders EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2016 Kv1 2015 Kv1 2015 Helåret
Nettoomsättning 3.826 3.701 16.218
Förändring exklusive valutaeffekter 5,1% 1,0% 2,6%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 3,3% 0,7% 0,7%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 159 142 1.268
Marginal före jämförelsestörande poster 4,2% 3,8% 7,8%
Jämförelsestörande poster * - 77 -512
Totalt rörelseresultat (EBIT) 159 219 756
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 119 164 533
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (kr) 1,59 2,61 7,45
Periodens resultat, verksamheter under avveckling ** -70 154 -282
Totalt resultat 50 318 251
Totalt resultat per aktie före utspädning (kr) 0,55 4,92 3,22
Nettoskuld 2.688 396 2.124
Kassaflöde från kvarvarande verksamheter 75 111 1.051
SCROLL FOR MORE

* Jämförelsestörande poster avser materiella poster och händelser relaterade till förändringar i koncernens struktur eller verksamheter, som är relevanta för att förstå koncernens utveckling på ett jämförelsebart sätt. Denna rad kallades tidigare för "engångsposter". Jämförelsestörande poster i Kv1 2015 omfattar reavinsten från försäljningen av svenska kabel-TV-bolaget Sappa.

** Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som förväntas avyttras.

Koncernchefen har ordetOmvandlingen fortsätter Aldrig tidigare har vi haft en högre försäljning i ett första kvartal. Detta återspeglar den fortsatt höga abonnenttillväxten för Viaplay, de nya verksamheterna inom eSport och MCNs samt fortsatt stark underliggande tillväxt inom International Entertainment. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade då kostnadsbesparingar och den starka utvecklingen inom International Entertainment kompenserade för fortsatta negativa valutaeffekter, investeringar i de nya verksamheterna inom MTGx och en betydande ökning av våra sportkostnader. Den strategiska omvandlingen fortsätter att utvecklas väl och enligt plan, med ytterligare framsteg i hela gruppen.

Våra produkter är starkare än någonsin. Tittartidsandelarna ökade på nästan alla våra marknader, vi har fler abonnenter i Norden än någonsin tidigare och antalet visningar online är rekordhöga. Vi har inte bara adderat ett antal viktiga internationella sporträttigheter utan Viaplay håller dessutom på att, tillsammans med våra prisbelönta produktionsbolag, utveckla ett antal originalserier.

Portföljöversynen har också fortsatt med försäljningen av vår ukrainska betal-TV-verksamhet och vi förväntar oss att försäljningen av CTC Media slutförs i samband med utbetalningen till aktieägare som beräknas ske under andra kvartalet. Dessutom har vi en ny finansiell rapporteringsstruktur, vilket återspeglar det sätt på vilket koncernen nu är organiserad och styrs, liksom åt det håll vi räknar med att verksamheten kommer att utvecklas framöver.

Genombrott för eSport 2015 var ett banbrytande år för eSport. Industrin fortsatte sin snabba tillväxt i form av intäkter, turneringar, spelare och tittare, och eSport är redan nu en utmanare till traditionella sporter både i termer av antalet fans och global potential. Turtle är nu tillgängligt på en mängd olika streamingplattformar och de events som Turtle och DreamHack hittills arrangerats under 2016 har slagit alla rekord. eSport är dock inte den enda digitala produkten inom koncernen med global potential utan vi har även både Zoomin.TV och Splay som ständigt skapar nya talanger och distribuerar innehåll världen över.

Framtidsutsikter Vår ambition är fortfarande att accelerera vår försäljningstillväxt och att öka rörelseresultatet 2016, trots ytterligare 250 miljoner kronor i förväntade negativa valutaeffekter samt ökade kostnader för såväl nya som förlängda sporträttigheter. Detta möjliggörs genom att våra produkter nu är starkare och mer relevanta än någonsin, de positiva effekterna av omvandlingsprocessen och den starka utvecklingen inom segmentet International Entertainment.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef"Våra produkter är starkare än någonsin. Tittartidsandelarna är upp på nästan alla våra marknader, vi har fler abonnenter i Norden än någonsin och våra visningar online är rekordhöga. Vi är på rätt väg för att öka både vår försäljning och vinst under 2016."

        TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5033 6539
Storbritannien: +44 (0) 20 3427 1904
USA: +1 646 254 3361
SCROLL FOR MORE

Pinkoden för konferensen är: 7010074. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.    

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

Stockholm, 20 april 2016

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016 klockan 07.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)
Press Bilder