Årsredovisning 2018

Vi formar framtidens underhållning

  • Choose section
    • VD har ordet
    • Det nya MTG
    • Ladda ned

Ett rekordår och en framgångsrik uppdelning

 

Den operationella utvecklingen från tidigare år fortsatte under 2018, och bevisar ännu en gång att vår strategi fungerar.

2018 var ett fantastiskt och händelserikt år för MTG. Vi levererade högre försäljning, resultat och marginaler samtidigt som vi förberedde oss för uppdelningen av MTG, vilket även utgör det senaste kapitlet i vår strategiska transformation. En blev två den 28 mars 2019, när NENT Groups aktier distribuerades och framgångsrikt noterades på Nasdaq Stockholm. Båda bolagen har en ljus framtid framför sig med två attraktiva erbjudanden och equity stories.

2018 var ett händelserikt år för MTG

Transformationsresan som vi genomgått under de senaste fyra åren accelererade ytterligare under 2018. Vi började året med en föreslagen sammanslagning mellan vår nordiska verksamhet och TDC Group, i syfte att skapa en storskalig spelare som kunde erbjuda kunder unika fördelar och betydande synergier. Det föreslagna samgåendet lades senare ned, efter att TDC Group köptes upp av ett finansiellt konglomerat. Detta följdes av styrelsens beslut att initiera en process för att dela upp MTG i två separata noterade bolag, genom distributionen av aktierna i Nordic Entertainment Group (NENT Group) till MTGs aktieägare.

Vi har även fortsatt att aktivt anpassa vår portfölj till vår nya strategi, vilket inkluderar försäljningen av Trace Partners samt förvärv av ytterligare aktier i ESL, Zoomin.TV och Splay Networks. Vid MTGs extrastämma i februari röstade aktieägarna för förslaget att dela upp bolaget i två, aktierna i NENT Group distribuerades till våra aktieägare och bolaget noterades framgångsrikt på Nasdaq Stockholm den 28 mars 2019.

Operationellt momentum

Transformationen har inte varit utan utmaningar så jag är stolt att meddela att vi än en gång levererade på vår ambition om lönsam tillväxt. Nettoförsäljningen ökade med 13% och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster var 24% högre, trots transaktionskostnader relaterade till både TDC-affären och uppdelningen av MTG. Nordic Entertainments starka utveckling från tidigare år fortsatte under 2018. Tillväxten i våra streamingplattformar fortsatte och mer än kompenserade för fallande linjärtittande och färre satellitkunder. MTG Studios rapporterade lägre försäljning och resultat, vilket främst speglar skillnader i schemaläggningen av våra dramaproduktioner, men vi såg ett positivt trendskifte i slutet av 2018. Försäljningen i MTGx ökade kraftigt vilket återspeglade konsolideringen av InnoGames och Kongregate från början av året. Segmentet var för första gången lönsamt på helårsbasis.

Nova, vår bulgariska verksamhet och den enda återstående verksamheten inom International Entertainment, fortsatte sin starka utveckling med betydande ökningar av såväl försäljning som resultat. Vi slöt avtal om att sälja Nova till PPF Group, vilket inte godkändes av den bulgariska konkurrensmyndig­heten. Vi har nu annonserat försäljningen av Nova till Advance Media Group och har erhållit myndighetsgodkännanden och Nova kommer fortsatt att vara en del av MTG fram till att försäljningen är avslutad i april 2019.

Vi leder utvecklingen

MTG är inte bara känt för sin innovationskraft utan även för att vara modigt nog att utmana sig själv. Vi strävar alltid efter att investera tid, pengar och energi i de områden där våra kunder spenderar sin tid. Användandet av abonnemangsbaserade streamingtjänster har ökat väldigt snabbt, och penetrationen i Norden är nu nära 50%. Vi förväntar oss att penetrationen inom de kommande åren når 100% med flera olika abonnemang per hushåll. Jag är nöjd med att vi för många år sedan tog det stora beslutet att utmana vår traditionella verksamhet genom att aggressivt utveckla vår streamingverksamhet, och jag är säker på att detta är den främsta anledningen till att vi nu inte bara har ledande positioner på streamingmarknaden utan också har högre marknadsandelar online än offline. NENT Group är den nordiska hemvisten för sport och vi har genom åren ökat våra investeringar i originalinnehåll för att vidare särskilja oss och stärka vår position i denna konkurrensutsatta men snabbväxande marknad.

Våra investeringar inom esport och online gaming är ett annat bevis på vår förmåga att anpassa oss efter förändrade konsumentbeteenden. Vi är idag världens ledande esportbolag genom våra investeringar i ESL och DreamHack, vilka erbjuder framstående nationella och internationella events, ligor och festivaler. Esport är idag en av de mest sedda och snabbväxande sporterna och ESL och DreamHack är redan globala varumärken och förstahandsvalet för åskådare, spelare, partners och publicister. Därför förlängde vi vårt samarbete med Intel och Mercedes-­Benz, och tecknade nya avtal med exempelvis Vodafone, AT&T och McDonalds. Idag är videospelmarknaden värd mer än 100 miljarder dollar, vilket är mer än film- och musikbranschen tillsammans. Våra viktigaste investeringar är InnoGames och Kongregate. InnoGames driver en portfölj av sju framgångsrika free-to-play-spel som spelas på PC eller mobil och innefattar titlar såsom ”Forge of Empires”, ”Elvenar”’ och det nyligen lanserade ”Warlords of Aternum”. Kongregate är starkt förankrad som den ledande publicisten av mobil- och PC-spel.

En tydlig vision och ett vinnande team

Både MTG och NENT Group är fokuserade på några av världens mest spännande underhållningssegment. Konkurrensen är hård och vi behöver bli valda av våra kunder varje dag. MTGs sätt att säkerställa detta är att erbjuda högkvalitativa underhållningsupplevelser som ger värde för pengarna. Fantastiskt innehåll driver engagemang, lojalitet och tillfredsställelse, vilket stärker vår prissättnings- och köpkraft. Detta ger oss möjlighet att återinvestera ytterligare i våra produkter och vi har även gjort stora framsteg i hur vi identifierar och arbetar med kundinsikter, för att säkerställa att våra produkter är än mer relevanta. En annan hörnsten i vår strategi är våra medarbetare. Vi har under de senaste åren utvecklat vår kompetens för att matcha kraven som ställs på vår nya verklighet, och våra medarbetare är villiga att göra det lilla extra för att göra vårt bolag framgångsrikt. Vi tänker snabbare, lär oss mer och levererar bättre än någonsin tidigare. En tydlig vision och ett delat syfte har möjliggjort den framgångsrika transformationen av MTG från en traditionell TV-verksamhet till en digital underhållare, samtidigt som vi växt vår försäljning och resultat.

Vårt gemensamma syfte är att skapa ansvarsfull och hållbar underhållning, vilken är anledningen till att vi har identifierat strategiska prioriteringar baserat på medialt ansvar, samhällspåverkan, affärsetik och miljö­tänk. Nu när MTG och NENT Group startat sina egna resor kommer nya strategier och mål anpassade efter respektive verksamhet att kommuniceras under 2019.

En ljus framtid framför oss

Både MTG och NENT Group har en ljus framtid framför sig. Vi har talangfulla team med ett tydlig fokus på att vara relevanta för våra kunder och marknadssegment som erbjuder strukturella tillväxtmöjligheter. NENT Group är en unik aktör inom den nordiska streaming- och innehållsmarknaden, medan MTG i sin tur är en unik spelare inom esport och online gaming. Även om MTG och NENT Group går skilda vägar har vi ett gemensamt arv och till­vägagångssätt, ett fokus på konsument­insikter och relevanta innovationer, samt viljan att leverera de bästa möjliga underhållningsupplevelserna till våra kunder. På allas vägnar här på MTG önskar jag alla på NENT Group fortsatt framgång.

Tack för de 31 år vi haft tillsammans – från lanseringen av TV3 som den första kommersiella TV-­kanalen i Norden 1987 till den fantastiska streamingupplevelsen som Viaplay erbjuder idag. Vi har konstant utmanat konventioner, branschen och oss själva, och vi har skaffat oss vänner för livet längs med vägen. Adjö för nu och lycka till.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

Läs mer

Strategiskt operationellt bolag samt investeringsbolag

MTG fullföljer sin omvandling till en global digital underhållare genom att bli ett strategiskt holdingbolag som tillhandahåller en aktiv support till de egna portföljbolagen och som investerar i lovande entreprenörer inom esport och gaming genom sin riskkapitalfond. Därigenom kommer MTG att hålla sig till sina kärnprinciper: flexibilitet och smidighet när det gäller att anpassa sig till det snabbt växlande underhållningslandskapet.
MTG verkar genom sin ”bygg och köp”-­strategi med ett aktivt ramverk för ägande.

Bygga

MTG driver en portfölj av bolag inom esport och gaming vilken skapar ett unikt nätverk av marknadskunskap och som innefattar hela resan för gamingkunder: att titta, interagera, lära och dela. Bolagen som ägs och drivs av MTG är marknadsledande inom sina kategorier och innefattar egna IP, plattformar för onlinespel, utgivningstjänster och internationella megaevenemang.

MTGs esportbolag (ESL och DreamHack) och gamingbolag (InnoGames och Kongregate) utvecklar sätt att kapitalisera på den globala efterfrågan på konkurrenskraftiga gamingbolag och framgångsrika multiplattformsspel. Intäktsflödena består av sponsoravtal, försäljning av media­rättigheter, evenemangsbiljetter, souvenirer, annonsering samt köp som görs i spelen.

MTGs esportbolag skapar originalinnehåll på flera språk, producerar nationella och internationella ligor samt turneringar i egen regi. Dessa ses på plats av tusentals fans – som ofta reser över hela världen för att träffa de stora stjärnorna – och följs även av miljontals tittare online på flera olika plattformar. MTG driver världens största esportbolag, ESL, och utvecklar ledande varumärken i sin genre, som Intel Extreme Masters, den professionella esporttour som funnits längst i världen.

MTGs spelbolag uvecklar och publicerar multiplattformsspel, främst ”free-to-play”, som konstant utvecklas genom speluppdateringar och skapandet av nytt innehåll.

Köpa

MTG investerar i unga företag med hög potential och i de talangfulla entreprenörerna som står bakom dem. Det finns två huvudsakliga kriterier för sådana investeringar: att innehållet, plattformen eller mjukvaran passar in i portföljen samt att de går hand i hand med MTGs kultur och värderingar.

Genom att stödja innovativa idéer och de passionerade teamen bakom dem, förstärker MTG gaming-sektorn inifrån och ut och tar fram nya lösningar som gynnar såväl spelare, fans som andra intressenter.

MTG erbjuder nyetablerade bolag ­tillgång till ett brett utbud av expertis i att bygga hållbara verksamheter, i en satsning att bli förstahandsvalet för entreprenörer.

Andra underhållningsbolag

Zoomin.TV är en utgivare som skapar innehåll riktat till den globala Generation Z-publiken. Zoomin.TV skapar meningsfullt innehåll på många olika språk, innefattande viktiga ämnen som jämställdhet och inkluderande, en positiv kroppsbild och hälsa, samt aktuella nyhetshändelser och sociala ämnen – allt sett genom unga tittares ögon. Zoomin.TV producerar också exklusivt innehåll i kort och långt format för strategiskt viktiga partners som Tencent Video och Baidu i Asien.

MTGs övriga portföljbolag innefattar Nova Broadcasting, Bulgariens ledande TV- och onlineföretag, den årliga internationella professionella boxningsturneringen World Boxing Super Series (WBSS) samt Engage Digital Partners, skapare och distributörer av sportinnehåll.

Värdedriven underhållning

Som ett värdedrivet bolag med varumärket djupt förankrat i Corporate Responsibility (CSR) är MTG byggt av motiverade medie- och underhållningsproffs med mångskiftande bakgrunder. MTG har gedigen erfarenhet av att operationellt bedriva verksamheter, av investeringar samt en stor relevant kompetensbredd och en inkluderande kultur.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×