Liza Torstensson

Jag har en civilingenjörsexamen från KTH Kungliga Tekniska Högskolan inom Design och Produktframtagning och Produktinnovation. Som en del av min utbildning spenderade jag tre terminer utomlands, på University of Bristol och på CTU Czech Technical University.

MTG Tech agerar som en central teknik- och innovationshub för MTG vilket gör att jag som trainee får möjligheten att delta i intressanta projekt och händelser som berör olika delar av organisationen. Detta ger mig en värdefull insyn i de respektive affärsområdena och hur teknik möjliggör och kan vidareutveckla dem, samtidigt som jag får möjligheten att möta många personer inom organisationen.

Hur innehåll konsumeras är under förändring och jag tror att media befinner sig i ett intressant vägskäl där man utforskar nya sätt för att visa och skapa innehåll. Då detta till stor del möjliggörs av teknik är det en av anledningarna till att jag trivs i min roll som trainee på MTG och MTG Tech.

Jag har en civilingenjörsexamen från KTH Kungliga Tekniska Högskolan inom Design och Produktframtagning och Produktinnovation. Som en del av min utbildning spenderade jag tre terminer utomlands, på University of Bristol och på CTU Czech Technical University.

MTG Tech agerar som en central teknik- och innovationshub för MTG vilket gör att jag som trainee får möjligheten att delta i intressanta projekt och händelser som berör olika delar av organisationen. Detta ger mig en värdefull insyn i de respektive affärsområdena och hur teknik möjliggör och kan vidareutveckla dem, samtidigt som jag får möjligheten att möta många personer inom organisationen.

Hur innehåll konsumeras är under förändring och jag tror att media befinner sig i ett intressant vägskäl där man utforskar nya sätt för att visa och skapa innehåll. Då detta till stor del möjliggörs av teknik är det en av anledningarna till att jag trivs i min roll som trainee på MTG och MTG Tech.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×