Joakim Andersson

Svensk, född 1974

Vald 2015

Joakim Andersson är sedan februari 2015 ekonomidirektör i Kinnevik AB, MTGs största aktieägare. Han arbetade också som tillförordnad VD för Kinnevik från december 2016 till och med december 2017. Joakim började arbeta inom Kinnevikgruppen 2001 på Banque Invik och blev sedan Group Treasurer på Investment AB Kinnevik 2007. I sin roll som Group Treasurer var Joakim ett stöd för Kinneviks portföljbolag i finansierings- och kapitalmarknadsfrågor, samt var ansvarig för Investment AB Kinneviks likviditetshantering och finansieringsverksamhet. Joakim är civilekonom från Växjö Universitet.

Ledamot i revisionsutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 100 B-aktier per den 22 maj 2018.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×