Bart Swanson

Amerikansk, född 1963

Bart Swanson är Advisor på Horizons Ventures, ett Hongkongbaserat riskkapitalbolag, som framförallt investerar i omvälvande, teknikstödda och nystartade bolag, såsom Summly där Bart var styrelseordförande från 2012 till 2013 när Yahoo förvärvade bolaget. Under 2010 och 2011 var Bart Chief Operating Officer för Badoo, ett av världens största sociala nätverk för dating, före vilket han under tre år arbetade som VD för GSI Commerce International (sedermera eBay Enterprise). Innan dess innehade Bart en chefsposition på Amazon där han spelade en nyckelroll i expansionen av Amazon.com i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Bart har en kandidatexamen i historia från University of Southern Carolina, en magisterexamen i International Studies från University of Pennsylvania och en MBA från Wharton School.

Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Eget innehav inklusive eventuellt närstående persons innehav: 1.300 B-aktier per den 31 december 2016.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×