Regulatoriska nyheter

MTG informerad om att TDC Group avser dra tillbaka rekommendationen av det tidigare meddelade samgåendet

februari 12 2018 10:00

Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) har informerats av TDC A/S (”TDC-Group”) att bolagets styrelse har för avsikt att dra tillbaka sin rekommendation av


Kv4 2017 Bokslutskommuniké januari-december

februari 1 2018 7:30

Rekordförsäljning, 10% organisk tillväxt, 14% högre resultat


Skapande av Europas första helt konvergenta media- och kommunikationsleverantör; nya MTG blir ett fokuserat globalt och digitalt underhållningsbolag

februari 1 2018 7:30

VIKTIG INFORMATION: Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA om de inte


Kv3 2017 Delårsrapport januari-september

oktober 19 2017 6:30

7% organisk försäljningstillväxt, 83% högre resultat, fortsatta digitala investeringar


Kv2 2017 Kvartalsrapport april-juni

juli 18 2017 6:30

Ökad försäljning, ökad vinst, accelererad transformation


MTG:s årsstämma 2017

maj 9 2017 13:20

MTG tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.


Kv1 2017 Kvartalsrapport januari−mars

april 21 2017 5:30

Rekordhög försäljning och ökad vinst


Kallelse till årstämma

april 4 2017 8:00

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.


Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelseledamöter

april 4 2017 7:59

Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) som hålls tisdagen den 9 maj 2017 föreslår valberedningen i MTG omval av styrelseledamöterna David


MTG publicerar sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016

april 3 2017 11:00

MTG har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016. Båda rapporterna är tillgängliga på www.mtg.com. 


×
Prenumerera Avanmälan