Regulatoriska nyheter

Kv4 2018 Bokslutskommuniké januari-december

februari 5 2019 7:30

Rekordhög försäljning och högre resultat


Kallelse till extra bolagsstämma

januari 15 2019 7:01

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG” eller ”Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma den 7 februari 2019 kl. 09.00 på Stockholm


MTG publicerar informationsbroschyr gällande den föreslagna utdelningen av NENT Group med nya finansiella mål och utdelningspolicy och föreslår bemyndigande att besluta om potentiell nyemission

januari 15 2019 7:00

Som tidigare meddelats har styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) initierat en process för att dela upp MTG i två bolag genom


Kv3 2018 Kvartalsrapport januari-september

oktober 23 2018 7:30

Rekordhög Kv3-försäljning och högre resultat


MTG ökar ägandet i ESL och skriver ner tillgångar i Zoomin.TV

september 28 2018 17:55

MTG har ökat sitt ägande i Turtle Entertainment GmbH (Turtle), den största globala aktören inom esport som verkar under det välkända varumärket ESL, med 8,44%


NENT Groups notering planerad till det första kvartalet 2019; utnämning av nya styrelseledamöter

september 11 2018 10:00

Till följd av Kinnevik AB:s slutförda distribution av alla dess aktier i MTG till dess aktieägare under augusti fortsätter nu MTG med den tidigare meddelade


Ändring i antalet röster

augusti 31 2018 8:00

I samband med att aktieägare i Modern Times Group MTG AB (publ) har stämplat om 4 461 691 MTG A-aktier till MTG B-aktier under augusti 2018


Kv2 2018 Kvartalsrapport januari-juni

juli 18 2018 7:30

Rekordhög försäljning, 9% organisk tillväxt och högre resultat


Den pågående uppdelningen av MTG kommer att fortsätta efter fullgörandet av Kinneviks utdelning av aktier

juni 19 2018 8:00

Till följd av offentliggörandet från MTG:s största aktieägare, Kinnevik, att de avser dela ut samtliga av dess aktier i MTG till Kinneviks aktieägare under det tredje


MTG:s NENT Group förvärvar resterande aktier i Splay

juni 18 2018 11:25

MTG:s Nordic Entertainment Group har förvärvat de resterande 4% av aktierna i Splay AB från ett bolag som kontrolleras av bolagets VD och grundare för


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×