MTGs valberednings föreslagna styrelsesammansättning

Stockholm
May 9, 2022
11.43 PM CEST

STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") meddelade idag att valberedningen föreslår omval av Simon Duffy till styrelseordförande och val av Florian Schuchbauer till ny styrelseledamot i MTG. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Stockholm
May 9, 2022
11.43 PM CEST

Den föreslagna nya styrelseledamoten Florian Schuhbauer är Co-CIO och Founding Partner på AOC. Florian startade sin karriär på Dresdner Kleinwort Benson med positioner inom riskhantering och aktieanalys. Därefter var han med och grundade Newtron AG, ett mjukvaruföretag som optimerade strategiska inköpsprocesser. Efter försäljningen av Newtron blev han CFO och Executive Vice President på DHL Global Mail i USA, ett dotterbolag till Deutsche Post AG. Efter att ha lämnat DHL anslöt han till General Capital Group / Active Value Investors där han fokuserade på att anlägga ett private equity-perspektiv på börsbolag, och anslöt senare till Triton Partners där han byggde upp verksamheten inom aktiemarknad innan han grundade AOC 2014. Från sin karriär har Florian en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och är för närvarande vice styrelseordförande i Vita 34 AG samt styrelseledamot i NFON AG och PNE AG. Florian har en masterexamen i Finance and Business Administration från Frankfurt School of Finance.

Valberedningen består av Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, Eric Sibbern, utsedd av Kabouter Management, LLC samt styrelsens ordförande Simon Duffy. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2021, till valberedningens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till MTGs årsstämma 2022.

Press filer
Release
Tillbaka