MTG:s kapitalmarknadsdag flyttas till Kv1 2022

Stockholm
October 1, 2021
02.00 PM CEST

STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar I dag att bolaget skjuter på sin utannonserade kapitalmarknadsdag, med avsikt att hålla den så tidigt som möjligt i det första kvartalet 2022.

Stockholm
October 1, 2021
02.00 PM CEST

Den tidigare offentliggjorda kapitalmarknadsdagen för Modern Times Group MTG AB den 7 december 2021 kommer att flyttas till så tidigt som möjligt i Kv1 2022. Nytt datum för kapitalmarknadsdagen kommer att meddelas med god framförhållning tillsammans med information om tid och plats, samt erbjudna former för deltagande: digitalt, fysiskt på plats med mera. Registrering kommer att ske via bolagets hemsida i närmare anslutning till evenemanget.

Press filer
Pressmeddelande (PDF)
Tillbaka