Återköp av aktier i MTG under vecka 20, 2022

Stockholm
May 23, 2022
07.15 PM CEST

Under perioden 16 maj – 20 maj 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 198 579 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000412371) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur.

Stockholm
May 23, 2022
07.15 PM CEST

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 5 072 282 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 125 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 7 juni 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
16 maj 2022 47 500 111,1354 5 278 931,50
17 maj 2022 45 489 113,8911 5 180 792,25
18 maj 2022 24 564 113,1058 2 778 330,87
19 maj 2022 48 670 111,8990 5 446 124,33
20 maj 2022 32 356 114,7482 3 712 792,76

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Morgan Stanley Europe SE för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 20 maj 2022 till 949 502 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 117 015 055.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Press filer
Buyback Appendix SWE Week 20
Tillbaka