MTG: ​FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

augusti 31 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 109.915 nya B-aktier har utfärdats under augusti månad till följd av inlösen av teckningsoptioner hänförliga till 2007 års incitamentsprogram samt personaloptioner från 2006 och 2007 års incitamentsprogram. 260 A-aktier har därtill omvandlats till B-aktier under augusti. Det totala antalet B-aktier har därmed ökat från 59.298.134 till 59.408.309 under augusti, medan det totala antalet A-aktier har minskat från 6.637.073 till 6.636.813. Det totala antalet utestående aktier uppgår därmed till 66.045.122. Därutöver äger koncernen 1.065.000 C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier uppgår därmed till 67.110.122. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har därmed ökat från 126.518.864 till 126.841.439. MTGs aktiekapital uppgår nu till 335.550.610 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×