MTG: ​EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

juni 18 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 215.000 nya C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 17 maj 2010.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 5,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av MTG för 5,00 kr per aktie.Aktierna har emitterats för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i koncernens incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till programmets deltagare. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. 
MTG äger nu totalt 1.065.000 C-aktier, efter tidigare emissioner och återköp av 370.000
C-aktier 2009 samt 480.000 aktier 2008, i enlighet med riktlinjerna för de incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämmor 2008 och 2009.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×