Finans vision

januari 15 2003

MTG tillkännagav idag att man har kontaktat den lokala fackorganisation angående en föreslagen nedläggning av den dagliga affärstidningen Finans Vision.

När tidningen lanserades i mars 2002 drog MTG upp en rad riktlinjer för hur tidningen skulle utvecklas i antal läsare och annonsintäkter. Finans Vision har inte klarat att nå de satta målen och MTG föreslår därför att lägga ner verksamheten. En nedläggning innebär en engångskostnad på omkring SEK 85 miljoner som skulle belasta det fjärde kvartalet 2002. Summan bedöms täcka samtliga kostnader för nedläggningen.

Affärsområdet Publishing, där Finans Vision och föregångaren Finanstidningen har utgjort den betydande delen, gjorde under 2002 sammanlagda rörelseförluster på omkring SEK 100 miljoner.

”Vi har hela tiden gjort klart att vi jobbar efter tydliga mål. Om målen inte nås agerar vi, vilket vi nu gör med Finans Vision. Det är tråkigt att behöva lägga ner verksamheter men tidningen har inte nått våra förväntningar”, säger Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG.

”Styrelsens och ledningens strategiska fokus är att fortsätta expandera MTG till att bli ett europeiskt TV-bolag med starka positioner inom reklam- och betal-TV, radio och innehåll. Vi har redan bevisat vår förmåga att kostnadseffektivt expandera TV verksamheten till tillväxtmarknader i Östeuropa”, säger Hans-Holger Albrecht i en
ytterligare kommentar.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat
medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion,
publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den
största fri-TV operatören i Norden och Baltikum, den tredje största
betal-TV operatören Europa, och har fri-TV verksamheter i Ryssland och
Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra
Europa, är global marknadsledare inom inom textning- och
dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av
reality-TV.

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, samt som
ADR på Nasdaq-börsen i New York.


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00550/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00550/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×