Nyheter

Kvartalsrapport januari-mars

april 23 2018 7:30

9% organisk tillväxt och 73% högre resultat – avsikt att dela ut Nordic Entertainment Group


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

april 17 2018 8:00

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.


Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelseledamöter

april 17 2018 7:59

Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) som hålls tisdagen den 22 maj 2018 föreslår valberedningen i MTG omval av samtliga styrelseledamöter,


Förändring av antalet röster

mars 29 2018 7:00

MTG tillkännagav idag att antalet MTG A-aktier har minskat med 40 A-aktier och antalet MTG B-aktier har ökat med samma antal som en följd av


MTG publicerar sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017

mars 28 2018 7:00

MTG har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017. Båda rapporterna är tillgängliga på www.mtg.com.


Uppdelning av MTG – aktier i Nordic Entertainment Group delas ut till aktieägare

mars 23 2018 7:00

Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag – Modern


MTG informerad om att TDC Group avser dra tillbaka rekommendationen av det tidigare meddelade samgåendet

februari 12 2018 10:00

Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) har informerats av TDC A/S (”TDC-Group”) att bolagets styrelse har för avsikt att dra tillbaka sin rekommendation av


Skapande av Europas första helt konvergenta media- och kommunikationsleverantör; nya MTG blir ett fokuserat globalt och digitalt underhållningsbolag

februari 1 2018 7:30

VIKTIG INFORMATION: Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA om de inte


Kv4 2017 Bokslutskommuniké januari-december

februari 1 2018 7:30

Rekordförsäljning, 10% organisk tillväxt, 14% högre resultat


×