Nyheter

Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

februari 26 2021 13:30

STOCKHOLM, 26 februari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) meddelar ökat antal aktier och röster i bolaget.


MTG publicerar finansiellt resultat för Kv4 oktober-december samt helåret 2020

februari 25 2021 14:00

STOCKHOLM, 25 februari 2021 — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det fjärde kvartalet samt helåret 2020.


MTG bekräftar att företrädesemissionen är övertecknad

februari 12 2021 23:50

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,


MTG:s preliminära bedömning är att företrädesemissionen är övertecknad

februari 11 2021 14:15

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,


Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

januari 29 2021 7:45

STOCKHOLM, 29 januari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) meddelar att per i dag, den 29 januari 2021, uppgår antalet aktier och


MTG offentliggör prospekt avseende företrädesemission

januari 22 2021 14:15

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,


Beslut vid extra bolagsstämma i MTG

januari 21 2021 9:20

STOCKHOLM, 21 januari 2021 – Den extra bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) som hölls i dag beslutade bland annat att godkänna styrelsens


MTG offentliggör villkoren för sin företrädesemission

januari 18 2021 8:00

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat


MTG offentliggör finansiell information för Q4 2020

januari 14 2021 14:11

ALL FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE DET FJÄRDE KVARTALET 2020 RESPEKTIVE HELÅRET 2020 I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR PRELIMINÄR INFORMATION. INFORMATIONEN HAR INTE REVIDERATS ELLER ÖVERSIKTLIGT GRANSKATS AV


Kallelse till extra bolagsstämma

december 23 2020 21:13

STOCKHOLM, 23 december, 2020 – Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ.)(”MTG”), 556309-9158, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 januari 2021.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×