Nyheter

MTG:s årsstämma 2019

maj 21 2019 15:00

MTG tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm fattade bland annat följande beslut. 


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

april 16 2019 14:30

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 klockan 12.00, på Meeting Room (The Square) på


MTG publicerar sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

april 5 2019 8:00

MTG har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018. Båda rapporterna är tillgängliga på www.mtg.com.


Kv4 2018 Bokslutskommuniké januari-december

februari 5 2019 7:30

Rekordhög försäljning och högre resultat


Kallelse till extra bolagsstämma

januari 15 2019 7:01

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG” eller ”Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma den 7 februari 2019 kl. 09.00 på Stockholm


MTG publicerar informationsbroschyr gällande den föreslagna utdelningen av NENT Group med nya finansiella mål och utdelningspolicy och föreslår bemyndigande att besluta om potentiell nyemission

januari 15 2019 7:00

Som tidigare meddelats har styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) initierat en process för att dela upp MTG i två bolag genom


Kv3 2018 Kvartalsrapport januari-september

oktober 23 2018 7:30

Rekordhög Kv3-försäljning och högre resultat


MTG ökar ägandet i ESL och skriver ner tillgångar i Zoomin.TV

september 28 2018 17:55

MTG har ökat sitt ägande i Turtle Entertainment GmbH (Turtle), den största globala aktören inom esport som verkar under det välkända varumärket ESL, med 8,44%


NENT Groups notering planerad till det första kvartalet 2019; utnämning av nya styrelseledamöter

september 11 2018 10:00

Till följd av Kinnevik AB:s slutförda distribution av alla dess aktier i MTG till dess aktieägare under augusti fortsätter nu MTG med den tidigare meddelade


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×