Företrädesemission för MTG 2021

En företrädesemission för att möjliggöra fortsatt tillväxt och tillåta en ambitiös och aktiv M&A-agenda

Pressreleaser

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Vänligen välj det land du bor i:

Viktig information

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (”QIBs”, så som begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller inbjudan avseende ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA om Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning, eller till förmån för någon person, som är folkbokförd i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Informationen som finns på denna del av webbplatsen distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till ”investment professionals” enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) ”high net worth entities” och andra personer till vilka den lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften. De som omfattas av punkterna (i), (ii) och (iii) ovan är s.k. ”relevanta personer”. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepappren kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på eller förlita sig på informationen på denna del av webbplatsen.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Alla personer som önskar att få åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen eller kräver att registrering eller godkännande sker för att de ska få förvärva värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag
 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida
 3. Jag kommer inte distribuera eller på annat sätt överföra informationen från denna webbplats till publikationer med en allmän spridning i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Prospekt

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Vänligen välj det land du bor i:

Viktig information

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (”QIBs”, så som begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller inbjudan avseende ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA om Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning, eller till förmån för någon person, som är folkbokförd i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Informationen som finns på denna del av webbplatsen distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till ”investment professionals” enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) ”high net worth entities” och andra personer till vilka den lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften. De som omfattas av punkterna (i), (ii) och (iii) ovan är s.k. ”relevanta personer”. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepappren kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på eller förlita sig på informationen på denna del av webbplatsen.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Alla personer som önskar att få åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen eller kräver att registrering eller godkännande sker för att de ska få förvärva värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag
 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida
 3. Jag kommer inte distribuera eller på annat sätt överföra informationen från denna webbplats till publikationer med en allmän spridning i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Frågor & Svar

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Vänligen välj det land du bor i:

Viktig information

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (”QIBs”, så som begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller inbjudan avseende ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA om Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning, eller till förmån för någon person, som är folkbokförd i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Informationen som finns på denna del av webbplatsen distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till ”investment professionals” enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) ”high net worth entities” och andra personer till vilka den lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften. De som omfattas av punkterna (i), (ii) och (iii) ovan är s.k. ”relevanta personer”. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepappren kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på eller förlita sig på informationen på denna del av webbplatsen.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Alla personer som önskar att få åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen eller kräver att registrering eller godkännande sker för att de ska få förvärva värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag
 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida
 3. Jag kommer inte distribuera eller på annat sätt överföra informationen från denna webbplats till publikationer med en allmän spridning i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Aktieägare som har en depå, dvs. har innehav som är förvaltarregistrerat, hänvisas till sina respektive förvaltare för specifik information och instruktioner.

 

Frågor relaterade till transaktionens natur

 

Fråga: Vad är en företrädesemission?

Svar: En företrädesemission är ett erbjudande till alla aktieägare om att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Den som ägde aktier i MTG på avstämningsdagen den 25 januari har företrädesrätt att delta i företrädesemissionen.

 

Fråga: Varför har MTG valt att göra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare?

Svar: I syfte att låta samtliga befintliga aktieägare i MTG delta i bolagets nyligen påbörjade tillväxtresa har MTG beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Fråga:Hur mycket pengar får bolaget in genom emissionen och vad ska pengarna användas till? 

Svar: Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer MTG att erhålla en emissionslikvid om cirka 2 549 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. MTG ska i första hand använda den förväntade nettolikviden till att återbetala den brygglånefacilitet om 1 800 MSEK som togs upp i samband med förvärvet av Hutch – och i andra hand till att återbetala säljarreversen om 113,6 MEUR som togs upp i samband med förvärvet av ytterligare aktier i InnoGames.

Fråga: Vad är en teckningsrätt?

Svar: En teckningsrätt är ett värdepapper som ger rätten att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i ett bolag till ett förutbestämt pris. Teckningsrätten har ett ekonomiskt värde om teckningskursen är lägre än aktiekursen. 

 

Teckningsrelaterade frågor

 

Fråga: Hur många aktier har jag rätt att teckna i företrädesemissionen?

Svar: Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 25 januari 2021 har erhållit en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i MTG (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier har erhållit teckningsrätter för teckning av nya B-aktier). Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) Baktier. Teckningskursen är 90 SEK per B-aktie.

Fråga: Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja teckningsrätter? 

Svar: Du kan köpa och sälja teckningsrätter över börsen eller genom att kontakta din bank eller förvaltare från och med den 27 januari till och med den 8 februari 2021. Teckningsrätterna handlas under denna period på Nasdaq Stockholm.

Fråga: När ska jag använda anmälningssedeln? 

Svar: Om du är direktregistrerad aktieägare och vill delta i företrädesemissionen men vill använda ett annat antal teckningsrätter än vad som anges på emissionsredovisningen, till exempel om du har köpt eller sålt teckningsrätter, ska du använda anmälningssedeln för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter. Anmälningssedeln finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.mtg.com/sv/foretradesemission-2021/#anmalningssedel och via Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt. 

Fråga: Vad är teckningskursen företrädesemissionen?

Svar: Teckningskursen är SEK 90 per B-aktie.

Fråga: När pågår teckningsperioden?

Svar: Teckningsperioden pågår mellan den 27 januari och den 10 februari 2021. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

Fråga: Hur gör jag för att delta i företrädesemissionen?

Svar: Som direktregistrerad aktieägare tecknar du aktier genom att erlägga betalning enligt den bankgiroavi som skickades ut per post 27 januari tillsammans med VD-brev, ”Frågor och svar” och ”Så här gör du” (alternativt, om betalning görs från utlandet, enligt särskild betalningsinstruktion, läs mer på MTGs respektive Swedbank hemsida). Om du vill teckna ett lägre antal nya aktier än du har rätt till, använd dig av den anmälningssedel som heter ”Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter”. Om du vill anmäla dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, använd dig av den anmälningssedel som heter ”Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter”. Båda anmälningssedlarna finns tillgängliga på MTG:s respektive Swedbanks hemsida, https://www.mtg.com/sv/foretradesemission-2021/#anmalningssedel alternativt www.swedbank.se/prospekt.

Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

Fråga: Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i MTG:s företrädesemission?

Svar: Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i MTG på avstämningsdagen den 25 januari 2021 erhåller automatiskt teckningsrätter. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

Fråga: Vad händer om jag, som befintlig aktieägare, inte deltar i företrädesemissionen?

Svar: Om du väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut med högst cirka 29.4% procent av kapitalet. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter pågår mellan 27 januari och 8 februari 2021. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga och förlorar sitt värde efter teckningsperiodens utgång 10 februari 2021.

Fråga: Kan jag teckna fler aktier än jag har företrädesrätt till?

Svar: Ja det går att göra på följande sätt:

 • Du kan köpa teckningsrätter på börsen och utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier och tecknar då enligt instruktion i anmälningssedel som heter ” Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter”.
 • Du kan även ansöka om att få teckna aktier utan företrädesrätt. Du ska i detta fall använda dig av den anmälningssedel som heter ”Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter”.

Anmälningssedlarna kan laddas ner från MTG:s hemsida, https://www.mtg.com/sv/foretradesemission-2021/#anmalningssedel och via Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du kontakta denne för mer information om hur du tecknar aktier utan företrädesrätt.

Fråga: Hur vet jag om jag får tilldelning av aktier?

Svar: Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas en avräkningsnota ut. Detta beräknas ske omkring den 15 februari 2021.

Fråga: Vad kan jag, som befintlig aktieägare, göra om jag inte har råd att delta i företrädesemissionen?

Svar: Om du som blir tilldelad teckningsrätter inte har råd att teckna aktier i företrädesemissionen har du möjlighet att ta vara på värdet av de teckningsrätter som du erhåller genom att sälja dem i marknaden. På så vis kompenseras du ekonomiskt för transaktionens utspädningseffekt.

Fråga: Kan teckningsrätterna handlas på Avanza eller Nordnet?

Svar: Teckningsrätterna handlas på Nasdaq Stockholm från den 27 januari till den 8 februari 2021. Det är bolagets avsikt att man ska kunna handla dessa bland annat via nätmäklare likt Avanza och Nordnet.

Fråga: Var finns det mer information om företrädesemissionen?

Svar: För mer information, se prospektet som finns tillgängligt på MTG:s hemsida, https://www.mtg.com/sv/foretradesemission-2021/#prospekt. Prospektet finns även tillgängligt via www.swedbank.se/prospekt samt på www.fi.se.

   

 

Kontaktpersoner

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Vänligen välj det land du bor i:

Viktig information

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (”QIBs”, så som begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller inbjudan avseende ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA om Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning, eller till förmån för någon person, som är folkbokförd i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Informationen som finns på denna del av webbplatsen distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till ”investment professionals” enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) ”high net worth entities” och andra personer till vilka den lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften. De som omfattas av punkterna (i), (ii) och (iii) ovan är s.k. ”relevanta personer”. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepappren kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på eller förlita sig på informationen på denna del av webbplatsen.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Alla personer som önskar att få åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen eller kräver att registrering eller godkännande sker för att de ska få förvärva värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag
 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida
 3. Jag kommer inte distribuera eller på annat sätt överföra informationen från denna webbplats till publikationer med en allmän spridning i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Lars Torstensson, CFO, EVP Communications & Investor Relations
Direct: +46 (0) 70-273 48 79
E-mail: LARS.TORSTENSSON@MTG.COM

Oliver Carrà, Director of Public Relations
Direct: +46 (0) 70 464 44 44
E-mail: OLIVER.CARRA@MTG.COM or COMMUNICATIONS@MTG.COM

Pressbilder

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Vänligen välj det land du bor i:

Viktig information

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (”QIBs”, så som begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller inbjudan avseende ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA om Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning, eller till förmån för någon person, som är folkbokförd i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Informationen som finns på denna del av webbplatsen distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till ”investment professionals” enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) ”high net worth entities” och andra personer till vilka den lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften. De som omfattas av punkterna (i), (ii) och (iii) ovan är s.k. ”relevanta personer”. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepappren kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på eller förlita sig på informationen på denna del av webbplatsen.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Alla personer som önskar att få åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen eller kräver att registrering eller godkännande sker för att de ska få förvärva värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag
 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida
 3. Jag kommer inte distribuera eller på annat sätt överföra informationen från denna webbplats till publikationer med en allmän spridning i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

     
Maria Redin, Group President and CEO From left: Maria Redin, Group President and CEO, Lars Torstensson, CFO and EVP Communications & IR Logotype MTG, RGB

Anmälningssedel

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Vänligen välj det land du bor i:

Viktig information

Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (”QIBs”, så som begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller inbjudan avseende ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA om Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning, eller till förmån för någon person, som är folkbokförd i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Informationen som finns på denna del av webbplatsen distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till ”investment professionals” enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) ”high net worth entities” och andra personer till vilka den lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften. De som omfattas av punkterna (i), (ii) och (iii) ovan är s.k. ”relevanta personer”. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepappren kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på eller förlita sig på informationen på denna del av webbplatsen.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Alla personer som önskar att få åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen eller kräver att registrering eller godkännande sker för att de ska få förvärva värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar att:

 1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag
 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida
 3. Jag kommer inte distribuera eller på annat sätt överföra informationen från denna webbplats till publikationer med en allmän spridning i USA
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×