Årsstämma 2007

Modern Times Group MTG ABs årstämma 2007 hölls i Stockolm den 9 maj 2007 och röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman omvalde Asger Aamund, David Chance, Nick Humby, Lars-Johan Jarnheimer, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter och valde Mia Brunell som ny styrelseledamot.

Mötet godkände också nomineringsförfarandet för styrelsen för 2008 års bolagsstämma. Nomineringskommittén, vilken sammankallas av Cristina Stenbeck och vilken skall ha minst tre medlemmar, kommer att bildas under hösten 2007, i samråd med de största aktieägarna i MTG vid denna tidpunkt. Gruppens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2007.

Årsstämman godkände vidare utnämnandet av Ernst & Young som revisor, med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor för en mandattid på fyra år. Vid årsstämman 2006 utsågs KPMG Bohlins AB till revisor, med auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig revisor för en mandattid på fyra år.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om utdelning om 7,50 kronor per aktie, med måndagen den 14 maj 2007 som avstämningsdag, samt att koncernens återstående balanserade vinstmedel för året som slutade den 31 december 2006 överförs till 2007.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×