Årsstämma 2006

Modern Times Group MTG ABs årstämma 2006 hölls i Stockolm den 10 maj 2006 och röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman omvalde Asger Aamund, Vigo Carlund, David Chance, Nick Humby, Lars-Johan Jarnheimer, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Vidare utsåg stämman David Chance till styrelseordförande. Stämman godkände också nomineringsförfarandet för styrelsen för 2007 års bolagsstämma. Valberedningen, som skall bestå av minst tre representanter för större aktieägare, sammankallas av Cristina Stenbeck, som också skall vara ledamot, och kommer att bildas under hösten 2006 i samråd med minst tre av de vid den tiden största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2006 i oktober.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Årsstämman beslöt att det skall finnas två revisorer och godkände utnämnandet av KPMG Bohlins AB som revisor, med den auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig revisor för en mandattid på fyra år. Vid bolagsstämman 2003 utsågs Ernst & Young och Erik Åström till revisor för en mandatperiod av fyra år.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×