Årsredovisning 2019

Vi formar framtidens underhållning

  • Choose section
    • VD har ordet
    • Ladda ned

ETT STARKT RESULTAT – OCH VI BRYTER NY MARK

 

Det är omöjligt att reflektera kring 2019 utan att först kommentera uppdelningen av MTG i två olika företag i mars – Nordic Entertainment och det nya MTG. Detta utgjorde slutet på en förändringsresa som MTG slog in på för ett antal år sedan för att säkerställa en konkurrenskraftig underhåll- ningskoncern som kunde rymma två relevanta och intressanta investerings- möjligheter i en underhållningssektor med hög förändringstakt. Det handlade också om ett åtagande för att fokusera på vad vi tror kommer att utgöra morgondagens underhållning – esport och gaming.

Vårt första år som det nya MTG har varit extremt spännande och givande. Vi har under 2019 fortsatt att utveckla våra verk- samhetsvertikaler esport och gaming med betoning på att bli ännu mer kommersiellt professionaliserade. Det har lett till ökad försäljning genom en förändring från tillfälliga intäktsströmmar till mer hållbara sådana, samt en fortsatt förbättring av vårt verksamhetsresultat. Och utifrån ett strategiskt perspektiv har åtskilliga milstolpar uppnåtts: vi har lanserat det nya formatet ESL Pro Tour som attraherar de bästa tea- men i världen, etablerat nya relationer med utgivare av spel inklusive ett flerårigt avtal med Blizzard, samt ingått en väldigt lovande strategisk allians med Nielsen – mediabran- schens ledande källa för värdering av sponsring av esport och medievärdering.

Ett viktigt beslut som vi fattade under året var att påbörja en strategisk översyn av vår gamingvertikal för att kunna utvärdera det bästa sättet för att skapa värde för våra aktieägare.

När jag ser framåt är jag övertygad om att vi har mer hårt arbete framför oss och en löftesrikt ljus framtid.

Vi är idag världens ledande esportbolag genom våra investeringar i ESL och Dream- Hack, vilka erbjuder framstående nationella och internationella events, ligor och festivaler. Esport är bland de mest sedda och snabbast växande sporterna i världen. ESL och DreamHack är redan globala varumärken och förstahandsval bland såväl tittare, spelare, partners som spelutgivare.

”VIDEOSPELMARK- NADEN ÄR IDAG VÄRD MER ÄN 100 MILJARDER DOLLAR, VILKET ÄR MER ÄN FILM- OCH MUSIK- BRANSCHEN TILL- SAMMANS.”

Vi har en väldigt stark ställning med våra investeringar i InnoGames och Kongregate. InnoGames driver en portfölj med sju fram- gångsrika free-to-play-spel som spelas på PC eller mobil och innefattar titlar såsom ”Forge of Empires” och ”Elvenar”. Kongregate är starkt förankrat som en ledande publicist av mobil- och PC-spel inom ”casual” och ”hyper casual” genrerna.

Esport – framtidens underhållning

Att bygga upp och utveckla en ny sport är en resa, speciellt när det gäller att skapa väldigt engagerade fans omkring den. Många spor- ter kommer aldrig att röra sig bortom underhållning för ett fåtal, snarare än för den breda massan, och kommer därför inte heller att bli en kommersiellt gångbar produkt som attra- herar tillräckligt många tittare.

Det är dock annorlunda med esport. Antalet gamers, alltså personer som spelar dataspel, förväntas globalt öka till 2,9 miljarder 2022, en uppgång från 2,4 miljarder 2018 – och den globala esportpubliken förväntas öka till 645 miljoner år 2022, från 395 miljoner under 2018. Spel – oavsett om de spelas hemma på en dator, på språng med mobilen eller på en esportarena av esportproffs – utgör en betydande kommersiell möjlighet. Esportfans har unika egenskaper jämfört med andra sporter. De är unga, välutbildade och har högre medel- inkomst än fans inom andra sporter. Dessutom är de ökänt svåra att nå med marknadsföring eftersom 70 procent stoppar reklam på sina enheter med hjälp av ad-blockers. Det gör dem till en relevant målgrupp för alla företag som vill föryngra sitt varumärke och utvidga sin verksamhet bortom sin traditionella kund- bas genom att få exponering mot dessa intres- santa målgrupper.

Detta är en av anledningarna till att vi fort- sätter att se stora framtida möjligheter för esport som underhållningsprodukt. Vi har vidtagit strukturella åtgärder för att realisera det fulla kommersiella värdet av esport, vil- ket omfattar en ny struktur för ligor som döpts till ESL Pro Tour. Det skapar förutsäg- barhet och långsiktighet. Vi har även ingått ett strategiskt partnerskap med Nielsen för att samla in tillförlitlig statistik från events samt att vi har breddat våra relationer med spelutgivare för att omfatta ännu mer spännande ”triple A games” (spel med högsta betyg, AAA) under 2019. Vi är också nöjda med avtalet med Blizzard för deras hyllade tit- lar StarCraft® II och Warcraft® III: ReforgedTM. Nu när vi genomfört dessa åtgärder upplever jag att vi har rätt position i branschen för att bli ett starkt alternativ och en konkurrent till traditionell sport för media och varumärken.

Gaming – en väldigt spännande bransch som står inför ett vägval

InnoGames visade god tillväxt under 2019 med stark utveckling av sin befintliga spelportfölj, särskilt för Forge of Empires. Den genomsnittliga kundrelationen har förlängts under året, vilket har gett oss en möjlighet att investera i marknadsföring för fram- tida tillväxt. Under 2019 har InnoGames arbetat med både nya spellanseringar, så som Warlords, och nya spel. Resultatet är fyra nya spännande spel som ska lanseras under 2020 – spel som i första hand har anpassats för mobilen och som bygger på vår expertis inom spelutveckling.

Kongregate fick en tuffare start på året och vi genomförde nödvändiga förändringar i dess verksamhetsmodell med ökat fokus på direkta relationer med utgivare, att förvärva framgångsrika IP som vi redan haft utgivar- relationer med, samt på att koncentrera spelportföljen. Under andra halvåret skedde en tydlig vändning och Kongregate avslutade året på topp med ett starkt momentum in i 2020.

Vi är stolta ägare till två väldigt starka och relevanta bolag inom vår egen gamingverti- kal. Majoritetsinnehavet i InnoGames har skapat betydande värde och Kongregate har gjort stora framsteg under 2019. Samtidigt anser jag att spelbranschen står inför ett vägval. När man blickar bortom 2020 kom- mer det att krävas mycket mer för att hålla sig relevant och konkurrenskraftig. Mycket resurser krävs för att göra nödvändiga investeringar i vår befintliga verksamhet. Djupa fickor krävs för att fånga möjligheterna att bredda vår portfölj. Under 2019 och efter uppdelningen har vi blivit kontaktade av strategiska och finansiella investerare som har lagt fram flera alternativ på hur vår gamingvertikal kan bli ännu mer konkurrens- kraftiga framåt. Vi agerar alltid med våra aktieägares bästa för ögonen och av detta skäl satte vi igång vår strategiska översyn under slutet av 2019.

Strategiöversynen – utkristallisera dolda värden

Syftet med denna strategiöversyn är att utvärdera de bästa sätten att skapa och reali- sera värde för aktieägarna. Det är styrelsens och ledningens åsikt att en uppdelning av koncernens gamingvertikal från dess esport- vertikal – som skulle möjliggöra för respektive verksamhet att etablera sin egen finansiella struktur och anta strategiska målsättningar oberoende av varandra – är det bästa sättet att åstadkomma detta.

I startgroparna med sikte på en ljus framtid

I början på 2020 hade den pågående corona-epidemin en stor inverkan på det globala samhället och ekonomin. På motsvarande sätt blev även MTGs esportvertikal påverkat, vars verksamheter bygger på stora live-evenemang med omfattande medierättigheter, varumärkespartnerskap och stor publik som köper både biljetter och souvenirer på plats. Eftersom esport är en i grunden digital pro- dukt har MTG med sina portföljbolag möjlig- heten att kompensera för en negativ påverkan på live-evenemangen: tävlingar och turne- ringar övergår nu från att vara liveproduktioner med publik till att helt genomföras digitalt och online vilket innebär både att underhållningen även fortsatt kan göras tillgänglig för

publiken men också att nya affärsmöjligheter uppstår. I denna svåra period har hälsa och säkerhet hos medarbetarna, fansen, lagen och kunderna varit centralt i alla beslut tagna av MTG och våra portföljbolag.

Som många gånger tidigare i MTGs historia är vi banbrytande och tar oss in på ny kommersiella områden. Vår tro på morgondagens underhållning – esport och gaming – är stark. Framgångar när det gäller att skapa värde kommer enbart genom relevanta produkter, kreativitet och innovation. Vi ligger i startgroparna och har möjlighet att etablera MTG som en global ledare inom esportbranschen. Vi kommer att accelerera värdeskapandet genom att ytterligare dra nytta av synergierna i vårt ägande av de två starkaste varumärkena inom esporten globalt, med stöd av vår solida finansiella ställning och kommersiella expertis inom verksamheterna.

Vi bryter ny mark samtidigt som vi förlitar oss på vårt arv och vår metod att alltid fokusera på kommersiell innovation och produkter som vinner gensvar hos våra kunder. Detta kom- mer att göra det möjligt för oss att fortsätta med vårt starka engagemang för att ge alla esport- och gamingfans världen över bästa möjliga underhållning.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×