Återköp av aktier i MTG under vecka 29, 2022

Stockholm
July 25, 2022
06.00 PM CEST

Under perioden 18 juli – 22 juli 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 399 664 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare.

Stockholm
July 25, 2022
06.00 PM CEST

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 018 414 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 200 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 17 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 20 juni 2022 – 20 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-07-18 73 638 86,4470 6 365 784,19
2022-07-19 40 427 89,7182 3 627 037,67
2022-07-20 82 200 81,4662 6 696 521,64
2022-07-21 91 950 85,7936 7 888 721,52
2022-07-22 111 449 92,9635 10 360 689,11

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 22 juli 2022 till 2 657 541 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 135 089 808.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Press files
Buyback Appendix SWE Week 29
BACK