MTG stödjer FN’s nya utvecklingsmål

September 28 2015

I helgen klubbades de nya utvecklingsmålen av FN och världens ledare åtog sig därmed att uppnå några otroligt beundransvärda resultat under de kommande 15 åren. De ska nämligen utrota extrem fattigdom, bromsa klimatförändringarna och öka jämställdheten i världen. Allt för att jorden ska kunna utvecklas på ett mer hållbart sätt och bli en fredligare plats.

Här på MTG välkomnar vi denna fantastiska möjlighet att förändra historiens gång och hjälpa till att bygga en bättre framtid för alla. Så vi ser målen som ett ramverk för oss att bygga vidare på. För vi arbetar faktiskt redan för att förvandla målen till verklighet. Genom att värna om våra anställda, proaktivt verka mot korruption, skydda de mänskliga rättigheterna, investera i vår omgivning, göra klimatsmarta val och – sist men inte minst – se till att vårt medieutbud speglar alla dessa åtaganden.

sc global goals

Men dessa nya ambitiösa mål kommer naturligtvis att innebära en del grundläggande förändringar, både i vårt sätt att arbeta och hur vi redovisar vår effekt på vår omgivning. Vi förstår också att dessa mål endast kan förverkligas om regeringar, företag och samhället i stort samarbetar och sprider kunskap. För desto fler människor som är medvetna om målen, desto mer framgångsrika kommer de att vara. Så om du läser detta, gå med oss ​​i kampen för en bättre värld genom att välja det mål som betyder mest för dig och tala sedan om det för så många du bara kan.

Ja, jag vill hjälpa till och sprida kunskap! www.scglobalgoals.com

We use cookies to analyse our traffic and render this website more user friendly.
×